ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

Lắng nghe và chia sẻ tri thức

Quy trình làm việc

THÔNG TIN TỪ ĐƠN VỊ

 1. Thông tin người liên hệ (tên, đơn vị công tác)
 2. Nội dung yêu cầu đào tạo (bồi dưỡng)
 3. Đối tượng đào tạo (bồi dưỡng)
 4. Số lượng đào tạo (bồi dưỡng)
 5. Thời gian đào tạo (bồi dưỡng)
 6. Địa điểm đào tạo (bồi dưỡng)
 7. Số điện thoại liên hệ:

VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

 1. Tiếp nhận thông tin
 2. Xác định yêu cầu
 3. Phân loại đối tượng, nội dung yêu cầu
 4. Thiết kế, xây dựng chương trình
 5. Báo giá

THÔNG TIN TỪ ĐƠN VỊ

 1. Thống nhất chương trình, thời lượng chương trình, báo giá
 2. Ký hợp đồng liên kết
 3. Cung cấp danh sách học viên
 4. Hỗ trợ liên hệ hội trường tổ chức lớp học

VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

 1. Lên lịch học
 2. Mời giảng viên
 3. Xây dựng kế hoạch tổ chức lớp theo nội dung yêu cầu
 4. Ban hành quyết định mở lớp
 5. Chuẩn bị các hồ sơ liên quan

Phối hợp tổ chức khai giảng, bế giảng, quản lý lớp học

Đại học

Sư phạm

STT Ngành Thời gian đào tạo Hồ sơ mẫu Đăng ký
1 Đại học mầm non 3 Năm Download Đăng ký
2 Đại học tiểu Học 3 Năm Download Đăng ký
3 Đại học sư phạm Tiếng Anh 3 Năm Download Đăng ký
4 Đại học Sư phạm Mỹ thuật 3 Năm Download Đăng ký
5 Đại học sư phạm âm nhạc 3 năm Download Đăng ký
6 Đại học sư phạm toán học 3 năm Download Đăng ký
Xem thêm

Kinh tế - Quản trị

STT Ngành Thời gian đào tạo Hồ sơ mẫu Đăng ký
1 Đại học Ngôn ngữ Anh 3 Năm Download Đăng ký
2 Đại học Công nghệ Sinh học 3 Năm Download Đăng ký
3 Đại học ngành Luật kinh tế 3 năm Download Đăng ký
4 Đại học xây dựng 3 năm Download Đăng ký
5 Đại học Công nghệ thông tin 4 năm Download Đăng ký
6 Đại học ngành Thông tin Thư viện 2 năm Download Đăng ký
7 Quản lý Tài nguyên và Môi trường 2 năm Download Đăng ký
8 Đại học Thư viện Thiết bị trường học 3 năm Download Đăng ký
9 Đại Học Văn Thư Lưu Trữ 3 năm Download Đăng ký
Xem thêm

Sức khoẻ

STT Ngành Thời gian đào tạo Hồ sơ mẫu Đăng ký
1 Đại học ngành Dược 3 năm Download Đăng ký
2 Đại học Điều dưỡng 2 năm Download Đăng ký
3 Đại học Xét Nghiệm Y Học 3,5 năm Download Đăng ký
Xem thêm