Trung cấp

STT Ngành Thời gian đào tạo Hồ sơ mẫu Đăng ký
1 Trung cấp điều dưỡng 01 năm Download Đăng ký
2 Trung cấp Quản trị doanh nghiệp 1,5 - 2,5 năm Download Đăng ký
Xem thêm

Cao đẳng

STT Ngành Thời gian đào tạo Hồ sơ mẫu Đăng ký
Xem thêm

Đại học

STT Ngành Thời gian đào tạo Hồ sơ mẫu Đăng ký
1 Đại học mầm non 3 Năm Download Đăng ký
2 Đại học tiểu Học 3 Năm Download Đăng ký
3 Đại học sư phạm Tiếng Anh 3 Năm Download Đăng ký
4 Đại học Sư phạm Mỹ thuật 3 Năm Download Đăng ký
5 Đại học Ngôn ngữ Anh 3 Năm Download Đăng ký
6 Đại học Công nghệ Sinh học 3 Năm Download Đăng ký
7 Đại học ngành Luật kinh tế 3 năm Download Đăng ký
8 Đại học xây dựng 3 năm Download Đăng ký
9 Đại học Công nghệ thông tin 4 năm Download Đăng ký
10 Đại học ngành Thông tin Thư viện 2 năm Download Đăng ký
11 Quản lý Tài nguyên và Môi trường 2 năm Download Đăng ký
12 Đại học ngành Dược 3 năm Download Đăng ký
13 Đại học Điều dưỡng 2 năm Download Đăng ký
14 Đại học Xét Nghiệm Y Học 3,5 năm Download Đăng ký
15 Đại học Thư viện Thiết bị trường học 3 năm Download Đăng ký
16 Đại Học Văn Thư Lưu Trữ 3 năm Download Đăng ký
17 Đại học sư phạm âm nhạc 3 năm Download Đăng ký
18 Đại học sư phạm toán học 3 năm Download Đăng ký
Xem thêm

Sau đại học

STT Ngành Thời gian đào tạo Hồ sơ mẫu Đăng ký
Xem thêm

Ngắn hạn

STT Ngành Thời gian đào tạo Hồ sơ mẫu Đăng ký
1 Can thiệp sớm, giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ rối loạn phổ tự kỷ 03 tháng Download Đăng ký
2 Can thiệp sớm, phát triển giao tiếp, ngôn ngữ, lời nói cho trẻ khuyết tật nghe, nói 03 tháng Download Đăng ký
3 Can thiệp cho trẻ rối loạn ngôn ngữ và lời nói 03 tháng Download Đăng ký
4 Trị liệu âm nhạc và can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 03 tháng Download Đăng ký
5 Chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN hạng 2 03 tháng Download Đăng ký
6 Chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN hạng 3 03 tháng Download Đăng ký
7 Chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN hạng 4 03 tháng Download Đăng ký
8 Phương pháp giáo dục MONTESSORI 02 tháng Download Đăng ký
9 Ứng dụng phương pháp giáo dục MONTESSORI 20 - 30 buổi Download Đăng ký
10 Tổng quan về cách tiếp cận Reggio Emilia trong Giáo dục Mầm non 06 buổi Download Đăng ký
11 Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục Mầm non 22 buổi Download Đăng ký
12 Ứng dụng, phát triển chương trình Giáo dục Mầm non theo cách tiếp cận Reggio Emilia 18 buổi Download Đăng ký
13 Tổng quan về STEM/STEAM trong Giáo dục Mầm non 06 buổi Download Đăng ký
14 Vận dụng STEAM trong Giáo dục Mầm non 12 buổi Download Đăng ký
15 Dạy học dự án trọng Giáo dục Mầm non 06 buổi Download Đăng ký
16 Chứng chỉ nghiệp vụ bảo mẫu 1,5 tháng Download Đăng ký
17 Chứng chỉ nghiệp vụ cấp dưỡng 1,5 tháng Download Đăng ký
18 Chứng chỉ Vệ sinh an toàn thực phẩm 1,5 tháng Download Đăng ký
19 Chứng chỉ Quản lý trường Mầm non 1,5 tháng Download Đăng ký
20 Chứng chỉ Hiệu trưởng trường mầm non 1,5 tháng Download Đăng ký
21 Chứng chỉ Nghiệp vụ kế toán 1,5 tháng Download Đăng ký
22 Chứng chỉ Nghiệp vụ kỹ thuật xây dựng 1,5 tháng Download Đăng ký
23 Chứng chỉ Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn 1,5 tháng Download Đăng ký
24 Chứng chỉ Nghiệp vụ bán hàng 1,5 tháng Download Đăng ký
25 Chứng chỉ Kỹ thuật viên xét nghiệm 1,5 tháng Download Đăng ký
26 Chứng chỉ chuyển đổi điều dưỡng 1,5 tháng Download Đăng ký
27 Chứng chỉ Sơ cấp điều dưỡng 06 tháng Download Đăng ký
Xem thêm

Dài hạn

STT Ngành Thời gian đào tạo Hồ sơ mẫu Đăng ký
Xem thêm