ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

Lắng nghe và chia sẻ tri thức

Quy trình làm việc

THÔNG TIN TỪ ĐƠN VỊ

 1. Thông tin người liên hệ (tên, đơn vị công tác)
 2. Nội dung yêu cầu đào tạo (bồi dưỡng)
 3. Đối tượng đào tạo (bồi dưỡng)
 4. Số lượng đào tạo (bồi dưỡng)
 5. Thời gian đào tạo (bồi dưỡng)
 6. Địa điểm đào tạo (bồi dưỡng)
 7. Số điện thoại liên hệ:

VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

 1. Tiếp nhận thông tin
 2. Xác định yêu cầu
 3. Phân loại đối tượng, nội dung yêu cầu
 4. Thiết kế, xây dựng chương trình
 5. Báo giá

THÔNG TIN TỪ ĐƠN VỊ

 1. Thống nhất chương trình, thời lượng chương trình, báo giá
 2. Ký hợp đồng liên kết
 3. Cung cấp danh sách học viên
 4. Hỗ trợ liên hệ hội trường tổ chức lớp học

VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

 1. Lên lịch học
 2. Mời giảng viên
 3. Xây dựng kế hoạch tổ chức lớp theo nội dung yêu cầu
 4. Ban hành quyết định mở lớp
 5. Chuẩn bị các hồ sơ liên quan

Phối hợp tổ chức khai giảng, bế giảng, quản lý lớp học

Trung cấp

Trung cấp chuyên nghiệp

STT Ngành Thời gian đào tạo Hồ sơ mẫu Đăng ký
1 Trung cấp điều dưỡng 01 năm Download Đăng ký
2 Trung cấp Quản trị doanh nghiệp 1,5 - 2,5 năm Download Đăng ký
Xem thêm