NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Khoa học là con đường ngắn nhất để đạt mục tiêu thịnh vượng

Quy trình làm việc

THÔNG TIN TỪ ĐƠN VỊ

 1. Thông tin người liên hệ (tên, đơn vị công tác)
 2. Nội dung yêu cầu đào tạo (bồi dưỡng)
 3. Đối tượng đào tạo (bồi dưỡng)
 4. Số lượng đào tạo (bồi dưỡng)
 5. Thời gian đào tạo (bồi dưỡng)
 6. Địa điểm đào tạo (bồi dưỡng)
 7. Số điện thoại liên hệ:

VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

 1. Tiếp nhận thông tin
 2. Xác định yêu cầu
 3. Phân loại đối tượng, nội dung yêu cầu
 4. Thiết kế, xây dựng chương trình
 5. Báo giá

THÔNG TIN TỪ ĐƠN VỊ

 1. Thống nhất chương trình, thời lượng chương trình, báo giá
 2. Ký hợp đồng liên kết
 3. Cung cấp danh sách học viên
 4. Hỗ trợ liên hệ hội trường tổ chức lớp học

VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

 1. Lên lịch học
 2. Mời giảng viên
 3. Xây dựng kế hoạch tổ chức lớp theo nội dung yêu cầu
 4. Ban hành quyết định mở lớp
 5. Chuẩn bị các hồ sơ liên quan

Phối hợp tổ chức khai giảng, bế giảng, quản lý lớp học

Ngắn hạn

Đào tạo cấp chứng chỉ theo lĩnh vực Giáo dục

STT Ngành Thời gian đào tạo Hồ sơ mẫu Đăng ký
1 Can thiệp sớm, giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ rối loạn phổ tự kỷ 03 tháng Download Đăng ký
2 Can thiệp sớm, phát triển giao tiếp, ngôn ngữ, lời nói cho trẻ khuyết tật nghe, nói 03 tháng Download Đăng ký
3 Can thiệp cho trẻ rối loạn ngôn ngữ và lời nói 03 tháng Download Đăng ký
4 Trị liệu âm nhạc và can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 03 tháng Download Đăng ký
Xem thêm

Đào tạo cấp chứng chỉ theo lĩnh vực Y tế

STT Ngành Thời gian đào tạo Hồ sơ mẫu Đăng ký
1 Chứng chỉ Kỹ thuật viên xét nghiệm 1,5 tháng Download Đăng ký
2 Chứng chỉ chuyển đổi điều dưỡng 1,5 tháng Download Đăng ký
3 Chứng chỉ Sơ cấp điều dưỡng 06 tháng Download Đăng ký
Xem thêm

Đào tạo cấp chứng chỉ theo lĩnh vực khác

STT Ngành Thời gian đào tạo Hồ sơ mẫu Đăng ký
Xem thêm

Đào tạo cấp chứng chỉ theo chức vụ Lãnh đạo, Quản lý

STT Ngành Thời gian đào tạo Hồ sơ mẫu Đăng ký
Xem thêm

Đào tạo cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn Ngạch

STT Ngành Thời gian đào tạo Hồ sơ mẫu Đăng ký
Xem thêm

Đào tạo cấp chứng chỉ theo Chức danh nghề nghiệp

STT Ngành Thời gian đào tạo Hồ sơ mẫu Đăng ký
1 Chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN hạng 2 03 tháng Download Đăng ký
2 Chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN hạng 3 03 tháng Download Đăng ký
3 Chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN hạng 4 03 tháng Download Đăng ký
Xem thêm

Bồi dưỡng cấp chứng nhận theo chuyên môn nghiệp vụ

STT Ngành Thời gian đào tạo Hồ sơ mẫu Đăng ký
1 Phương pháp giáo dục MONTESSORI 02 tháng Download Đăng ký
2 Ứng dụng phương pháp giáo dục MONTESSORI 20 - 30 buổi Download Đăng ký
3 Tổng quan về cách tiếp cận Reggio Emilia trong Giáo dục Mầm non 06 buổi Download Đăng ký
4 Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục Mầm non 22 buổi Download Đăng ký
5 Ứng dụng, phát triển chương trình Giáo dục Mầm non theo cách tiếp cận Reggio Emilia 18 buổi Download Đăng ký
6 Tổng quan về STEM/STEAM trong Giáo dục Mầm non 06 buổi Download Đăng ký
7 Vận dụng STEAM trong Giáo dục Mầm non 12 buổi Download Đăng ký
8 Dạy học dự án trọng Giáo dục Mầm non 06 buổi Download Đăng ký
Xem thêm

Bồi dưỡng cấp chứng nhận theo vị trí việc làm

STT Ngành Thời gian đào tạo Hồ sơ mẫu Đăng ký
1 Chứng chỉ nghiệp vụ bảo mẫu 1,5 tháng Download Đăng ký
2 Chứng chỉ nghiệp vụ cấp dưỡng 1,5 tháng Download Đăng ký
3 Chứng chỉ Vệ sinh an toàn thực phẩm 1,5 tháng Download Đăng ký
4 Chứng chỉ Quản lý trường Mầm non 1,5 tháng Download Đăng ký
5 Chứng chỉ Hiệu trưởng trường mầm non 1,5 tháng Download Đăng ký
6 Chứng chỉ Nghiệp vụ kế toán 1,5 tháng Download Đăng ký
7 Chứng chỉ Nghiệp vụ kỹ thuật xây dựng 1,5 tháng Download Đăng ký
8 Chứng chỉ Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn 1,5 tháng Download Đăng ký
9 Chứng chỉ Nghiệp vụ bán hàng 1,5 tháng Download Đăng ký
Xem thêm