Đoàn công tác thăm và làm việc với Trường Đại học Đồng Tháp

19.04.2023

Nhận lời mời từ phía Ban lãnh đạo Nhà trường, Ngày 25/5 Đoàn công tác thăm và làm việc với Trường Đại học Đồng Tháp chính thức.
Về phía Viện Nghiên cứu Quản Lý Hành chính do TS. Vũ Văn Dũng trưởng đoàn cùng với ông Trần Văn Toàn thành viên hội đồng khoa học viện và ông Vương Đình Ninh cố vấn hội đồng viện.

Về phía Trường Đại học Đồng Tháp,tiếp và làm vic vói Đoàn công tác có TS. H Văn Thng – Hiu trưng; TS. Lương Thanh Tân – Phó Hiu trưng; TS. Nguyn Ngc Hin – Phó Trưng Phòng Đào to, PGS.TS. H S Thng – Trưng phòng Đào to Sau đi hc; ThS. Nguyn Hu Duyt – Giám đc Trung tâm Bi dưỡng Nhà giáo, ThS. Trn Thy Như Phượng – Phó Giám đc ph trách Trung tâm Liên kết đào to, cùng các cán b qun lý chuyên môn các lĩnh vc liên quan cùng tham d chương trình.

Quang cảnh chương trình làm việc.

TS. Vũ Văn Dũng – Viện trưởng, Viện nghiên cứu Quản lý Hành chính trao đổi trong chương trình.

TS. Hồ Văn Thống – Hiệu trưởng, giới thiệu về Trường Đại học Đồng Tháp.

Trong chương làm vic, đi din hai đơn v đã gii thiu, chia s thông tin, đng thi bày t đnh hướng kết ni cũng như đ xut các hot đng hp tác c th trong tương lai v liên kết hp tác tuyn sinh các chương trình h liên thông, va làm va hc các khi ngành sư phm; các chương trình đào to sau đi hc; đào to bi dưỡng ngn hn ca Trường Đi hc Đng Tháp đang thc hin.

Một số chương trình Đại học và Sau đại học như:

Giáo dục Mầm non

Giáo dục Tiểu học

Sư phạm Mỹ thuật

Sư phạm Toán..

Một số chương trình bồi dưỡng ngắn hạn như:

 • Bồi dưỡng giáo viên Tin hc dy môn Tin hc và Công nghệ ở Tiểu hc  (đáp ứng Chương trình giáo dc phổ thông 2018). 
 • Bồi dưỡng giáo viên trung hc c sở dy môn Khoa hc tự nhiên (đáp ứng Chương trình giáo dc phổ thông 2018). 
 • Bồi dưỡng giáo viên trung hc c sở dy môn Lch sử và Đa lý (đáp ứng Chương trình giáo dc phổ thông 2018). 
 • Bồi dưỡng công tác th viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các c sở giáo dc phổ thông. 
 • Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp v cho viên chức làm công tác thiết b dy hc ở c sở giáo dc phổ thông. 
 • Bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông làm công tác t vấn cho hc sinh. 
 • Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dy Giáo dc Công dân ở trường phổ thông. 
 • Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ qun lý c sở giáo dc mầm non, c sở giáo dc phổ thông và trung tâm giáo dc thường xuyên. 
 • Bồi dưỡng trởng phòng, phó trởng phòng giáo dc và đào to. 
 • Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non công lập. 
 • Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên phổ thông công lập. 
 • Bồi dưỡng nghiệp v s phm cho người có bằng cử nhân phù hợp có nguyện vng trở thành giáo viên tiểu hc. 
 • Bồi dưỡng nghiệp v s phm cho người có bằng cử nhân phù hợp có nguyện vng trở thành giáo viên THCS. 
 • Bồi dưỡng nghiệp v s phm cho người có bằng cử nhân phù hợp có nguyện vng trở thành giáo viên THPT. 
 • Bồi dưỡng giáo viên dy Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho tr em mẫu giáo. 

TS. Vũ Văn Dũng – Vin trưng, Vin nghiên cu Qun lý Hành chính đã cm ơn s đón tiếp đoàn chu đáo và s quan tâm, hp tác ca Trường Đi hc Đng Tháp và bày t s tin tưng qua bui làm vic trc tiếp này s là cơ hi đ m rng s hp tác gia hai đơn v v hot đng bi dưỡng, liên kết đào to, đào to sau đi hc cũng như các lĩnh vc khác mà Nhà trường có tim năng trong thi gian ti.

Ảnh lưu niệm.

Kết thúc bui làm vic, hai đơn v đã gi m mt s ni dung hp tác quan trng v liên kết đào to, bi dưỡng và thng nht phương án phi, kết hp qun lý lp hc ti đơn v ca Vin. Sau bui làm vic, các đơn v chuyên môn ca hai bên s tiếp tc phi hp đ trin khai thc hin các ni dung c th đã trao đi trong thi gian ti.